Cesta k udržitelnosti

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností provázíme neziskové organizace a sociální podniky na cestě k udržitelnosti. Díky znalostem našich zaměstnanců pomůžeme ročně několika desítkám neziskových organizací a sociálních podniků s řešením jejich problémů. Zároveň tak i dále rozvíjíme naše znalosti a praxi.

Odborná školení

Odborníci z řad našich zaměstnanců poskytují zástupcům neziskovek a sociálních podniků odborná školení pod hlavičkou KPMG Business Institutu. Ta jsou zaměřena na oblast auditu, daní, práva, podnikatelského myšlení či vztahů se zákazníky.

2013

V roce 2013 jsme vyškolili celkem 119 zástupců neziskového sektoru v 6 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 99 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2014

V roce 2014 jsme vyškolili celkem 137 zástupců neziskového sektoru v 10 odborných kurzech a kurzy jsme rozšířili i na Moravu. Naši zaměstnanci věnovali 199 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2015

V roce 2015 jsme vyškolili celkem 195 zástupců neziskového sektoru v 9 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 95 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

2017

Během fiskálního roku 2017 jsme vyškolili celkem 210 zástupců neziskového sektoru v 10 odborných kurzech. Naši zaměstnanci věnovali 200 hodin svého času přípravě a vedení vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace.

Školitelé z KPMG

Veronika Výborná (Manager, TAX)

„Rozhodla jsem se zapojit do projektu Cesta k udržitelnosti, protože věřím, že i nefinanční podpora neziskových organizací je důležitou součástí společenské odpovědnosti každého jedince. Na programu oceňuji, že mohu pomoci tím, co každý den dělám ve své práci – svými znalostmi a zkušenostmi z oboru daní. Na druhou stranu jsem díky projektu obohacena o praktický pohled na daňové otázky, kdykoliv se během diskuzí se zástupci neziskových organizací společně snažíme najít nejefektivnější řešení.“

Filip Horák (Associate 2, KPMG Legal)

„Některé zkušenosti našich velkých klientů jsou přenositelné a užitečné i pro neziskovky, takže jsme takovým překladatelem některých vychytávek, které pak může využít i neziskový sektor. Troufám si říct, že tohle je přínos pro zástupce neziskovek, kteří se dozvědí, jak to chodí jinde. Zároveň se potkají i navzájem a diskuse mezi jednotlivými zástupci na našich školeních pro ně může být také velmi užitečná.“

Účastníci

„Cítila jsem, že naše nezisková organizace i já potřebujeme nový impulz. Bylo dobré se zastavit a ujistit, že věci děláme dobře, inspirovat se, co dělat lépe a jinak, obecně se zorientovat v právních otázkách, v základech účetnictví či přípravě výroční zprávy.“

Marcela Bradová
Klubíčko Kroměříž

„Prvním popudem k přihlášení do programu bylo to, že jsem začala pár měsíců předtím pracovat v neziskovém sektoru a chtěla jsem rozšířit své vzdělání. Nadchla mě rovněž většina z témat, která se na jednotlivých seminářích řešila. Neméně skvělá pak byla forma výuky, kdy jde nejen o předání informací výkladem, ale také o hodně praktických cvičení, během kterých se člověk blíže spojí s dalšími kolegy z jiných organizací a donutí se nad tématem více zamyslet. Líbila se mi tedy velmi forma seminářů. Jednoznačně bych účast doporučila dalším organizacím. Velkým bonusem je rovněž to, že jsou kurzy poskytované bezplatně, protože v neziskových organizacích je na vzdělávání pracovníků občas problém zajistit dostatečné finanční prostředky.“

Karolína Brožová
projektová manažerka Fokus Vysočina

Partnerství s Ondráškem

Naši zaměstnanci hlasováním sami vybírají organizaci, s níž navážeme roční partnerství. To znamená, že organizaci poskytujeme vzdělávání, odborné poradenství, dobrovolnictví a v neposlední řadě i finanční pomoc.

Z finalistů naši zaměstnanci vybrali Mobilní hospic Ondrášek, který pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým.

Mobilnímu hospici Ondrášek jsme ve finančním roce 2017 poskytli:

  • konzultace pro řízení rizik a interních procesů,
  • konzultace v oblasti řízení lidských zdrojů a koučink vedení,
  • konzultace při tvorbě strategického plánu,
  • konzultace v oblasti zákaznické zkušenosti,
  • finanční analýzu,
  • účast na vzdělávání v oblasti managementu, marketingu a financí,
  • společně strávený den s našimi zaměstnanci v rámci DobroDne v Ondrášku,
  • možnost prodeje výrobků na vánočním jarmarku v pražské kanceláři KPMG,
  • více než 420 000 Kč v rámci celofiremní vánoční sbírky, celková finanční podpora dosáhla částky 663 485 Kč,
  • spolupráci na vánoční kampani Čas pomáhat.

„Díky projektu ROK společně – KROK dopředu se naše organizace posunula doslova vpřed.

Když si nás společnost KPMG vybrala, měli jsme neskutečnou radost.

Mobilní hospic Ondrášek celých dvanáct let od svého vzniku se rozvíjel na základě nadšení, kreativity a intuice. Naše nezisková organizace postrádala systém profesionálního řízení. Potřebovali jsme nastavit strategii, držet se poslání a uchopit vizi konkrétně. Bylo zapotřebí stanovit si cíle a jít po jistější cestě. V tomto nám projekt KPMG velmi pomohl a v něčem i zachránil. Celoroční spolupráce a partnerství bylo přínosné v oblasti nastavení strategie organizace, ekonomiky a dalších procesů, na kterých dále intenzivně pracujeme.

„Jménem celého týmu Mobilního hospice Ondrášek chci poděkovat lidem z KPMG za podporu v oblasti vzdělávání, odborných konzultací, pomoci při tvorbě dokumentů a poskytnutí finančních darů. Nesmírně si toho vážím.“

Bronislava Husovská
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.

Vánoční kampaň

„Navázali jsme na předchozí úspěšné vánoční kampaně a ani vloni jsme klientům neposílali tradiční vánoční dárky. Tentokrát jsme pomohli přiblížit příběhy lidí, kteří jsou spojeni s Mobilním hospicem Ondrášek. Společně s klienty jsme přispěli 493 847 Kč a zajistili tak prostředky na 2 468 hodin péče o nemocné.“ (Více zde)

Roman Maco
Director, Marketing & Communications

Mentoringový program

Propojili jsme rozvojový program pro naše zaměstnance s odbornou pomocí neziskovému sektoru a vznikl tak mentoringový program, který nám pomohlo zajistit Fórum dárců.

Dobrovolníci z našeho talentového programu mentoringově pomáhají zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém spojený s jejich odborností.

Ve finančním roce 2017 prošlo mentoringovým programem 6 zaměstnanců. O jejich zkušenostech z projektu jsme psali v magazínu Marwick.

Odborné poradenství a pro bono služby

Prostřednictvím našich služeb pomáháme skupině neziskovek k profesionalizaci a vyšší efektivitě. Dvěma desítkám organizací poskytujeme auditní služby zdarma, případně za symbolickou částku.

V roce 2013 jsme neziskovám poskytli celkem 2 026 hodin práce. V roce 2014 to bylo celkem 2 369 hodin práce. V roce 2015 to bylo celkem 2 651 hodin práce. A za finanční rok 2017 to bylo celkem 1 866 práce.

Novinky pro další finanční rok – servisní granty

O naše poradenství, které umožňuje zefektivnit fungování, je veliký zájem. Rozhodli jsme se proto, že naši pomoc nabídneme většímu počtu neziskových organizací a sociálních podniků. Naše komerční služby jim budeme poskytovat v podobě servisních grantů.

Pro finanční rok 2018 jsme vypsali servisní granty z oblasti daňového a právního poradenství, auditu, poradenství v oblasti EU fondů a nastavení a optimalizace procesů v oblasti financí a reportingu.

Škola odpovědného podnikání

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností podporujeme osobní angažovanost a sociální podnikání u mladých lidí. Naše vize do budoucna je odvážná. Chtěli bychom vytvořit ucelený systém projektů, který bude mladé lidi na všech stupních vzdělávacího systému seznamovat s tématem udržitelnosti a odpovědného podnikání.

Na komplexním programu vzdělávání jsme začali spolupracovat s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání, který pod sebou zatím sdružuje projekt iKid pro základní školy a Soutěž a podnikej pro střední školy.

iKid

Vzdělávací projekt pro děti ve věku 10–14 let, který mladou generaci učí podnikat. Děti získají povědomí o tom, jak funguje byznys, a vyzkouší si, co je potřeba k uvedení produktu na trh.

Mladí inovátoři se po dobu 6 měsíců setkávají přibližně 1x týdně a na vlastní kůži si v 5 krocích vyzkouší, jak založit vlastní start-up.

Generování nápadů
Průzkum trhu
Tvorba prototypu
Marketing
Závěrečná prezentace

S dětmi úzce spolupracuje mentor, který důkladně zná prostředí byznysu. Během projektu mají děti možnost účastnit se workshopů s profesionály nebo exkurzí do zajímavých firem.

1. ročník

8 týmů, 4 školy, 46 dětí, 8 funkčních prototypů, 8 mentorů z byznysu

2. ročník

9 týmů, 7 škol, 53 dětí, 9 funkčních prototypů, 9 mentorů z byznysu

Vítězem 2. ročníku se stali žáci ze Základní školy Slaný s projektem Easy Eating

Easy Eating je speciální nádobí s nakloněným dnem, ergonomicky tvarovaným úchopem pro snadnější použití a protiskluzovou a termoregulační vrstvou. Nádobí umožní snadnější stravování lidem s handicapem. Stejně tak ho využijí i malé děti. Misku a hrneček žáci vytiskli na 3D tiskárněa produkt chtějí dále rozvíjet. Svůj prototyp slánští inovátoři představili také v irské centrále Googlu a Facebooku.

„Program iKid považuji za geniální způsob, jak nastartovat inovační proces v rámci českého školství. Mentoři, kteří si sáhli na úspěch tolikrát, že dokážou popsat vzorce chování vedoucí k (ne)úspěchu. A děti. Nejvíce jsem si užil pohled na děti, jak se u projektů baví. Zdravě zpochybňují každou myšlenku a přitom mají hlavy otevřené novým nápadům. Jsou svéhlavé, ale stejně tak vyhledávají experty a kladou zákeřné otázky. Děti pak díky KPMG nenápadně vtahují rodiče do vzdělávacího systému. Je to obrovská změna oproti paradigmatu 9letého „odkladiště“ s kontrolou každého půlroku. Jednadvacáté století je tady. Skvělá práce KPMG!“ komentoval mentor David Kovalský, In2Greators.

„iKid je nevšední soutěž pro děti ze základních škol, díky které mají možnost se nanečisto stát podnikatelem a projít si všemi fázemi podnikatelského záměru od nápadu až po uvedení produktu na trh. O účast v soutěži byl mezi žáky obrovský zájem a nadšení dětí nejen během schůzek bylo neuvěřitelné. Děti vymyslely talíř a skleničku pro handicapované a malé děti, které mají problém najíst se z běžného nádobí. S myšlenkou přišly ve snaze pomoci svým prarodičům a mladším sourozencům. Nápad je geniálně jednoduchý a to se mi líbí!“

Pavla Nečasová
mentorka, Sokino