Úvodní slovo

Radek Halíček

Řídící partner KPMG Česká republika

Radek Halíček

Zpráva o udržitelnosti je ideální příležitostí získat odstup od každodenních otázek a výzev, které člověku podnikání přináší. Ostatně právě hlubší a širší pohled na roli firem ve společnosti je smyslem celého konceptu, kterému od 2. poloviny 20. století říkáme CSR.

Pro firmy veřejného zájmu byl rok 2017 prvním, jenž přinesl povinnost předložit trhu a regulátorům nefinanční ukazatele ve strukturované formě. Vedle této povinnosti je stále častější, že právě doložitelné postoje a činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, rovnosti nebo například lidských práv rozhodují o uzavření obchodu nebo získání investice. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že aktivity z oblasti CSR tvoří často základ řady jednání a ideálně slouží k hledání průsečíku společných zájmů. Z naší analýzy nefinančních reportů největších světových společností navíc vyplynulo, že 39 % z nich v úvodnících zmiňuje své závazky ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje OSN (známé pod zkratkou SDGs). Dělá mi radost pozorovat, jak k naplňování těchto závazků dochází. Jde o zdroj pozitivních informací, inspirace a uvědomění si globálních souvislostí dnešního světa.

Říká se: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ KPMG zaměstnává po celém světě víc než 197 000 lidí, a právě proto v minulém roce přišla s iniciativou KPMG Story. Ta má za cíl každému z nás připomenout hodnoty, k nimž se hlásíme a podle kterých se ve svém každodenním pracovním, ale často i soukromém životě rozhodujeme. Jak si v našem snažení stojíme, shrnujeme ve zprávě, kterou právě čtete. Věřím, že pro vás naše práce bude v mnoha ohledech inspirativní a najdete v ní to, co nás spojuje.