Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců mají v KPMG v České republice vysokou prioritu. Globální koncept KPMG Business School zahrnuje vzdělávací schéma, jež plně odpovídá nárokům KPMG a potřebám našich klientů, a zároveň zajišťuje vysokou úroveň kvality nabízených kurzů.

Podle interních pravidel KPMG v České republice mají všichni odborní pracovníci absolvovat minimálně dvacet hodin průběžné profesní výuky ročně a během tří let má čas strávený vzděláváním dosáhnout nejméně sto dvaceti hodin.

Struktura vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních odděleních je popsána v tréninkových mapách. Tréninkové mapy obsahují nabídku technických školení a certifikačních programů, které jsou k jednotlivým pozicím přiřazovány ve dvou kategoriích: jako povinné a doporučené na základě schválení výkonnostního manažera daného oddělení.

45,1 Průměrný počet hodin strávený
na školení je 45,1.

Začátek kariéry v KPMG Česká republika

Svou kariéru začínají noví zaměstnanci, čerství absolventi, nástupem na pětitýdenní úvodní školení.

Školení se zaměřuje především na odborná témata z oblasti auditu a daní, která budou účastníci potřebovat ke své budoucí práci asistenta auditora či asistenta daňového poradce.

Jeden týden tráví účastníci kurzu mimo pražskou kancelář. Tato část školení je pojata jako vzdělávací i teambuildingová. Noví zaměstnanci tak mají možnost poznat své kolegy ještě předtím, než spolu budou pracovat.

Prohlubování profesní kvalifikace

Na úvodní školení v dalších letech navazuje strukturovaná nabídka lokálních regionálních i mezinárodních KPMG kurzů a možnost účasti na specifickém externím školení.

KPMG v České republice podporuje certifikace od následujících klíčových subjektů: ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) a Komora auditorů České republiky pro kolegy z oddělení Auditu, Komora daňových poradců pro kolegy z oddělení Daňového poradenství a Institut certifikovaných účetních pro účetní profesionály.

Kolegové z poradenských oddělení studují například certifikační programy mezinárodní profesní asociace ISACA či PRINCE2, zaměřené na projektový management.

Profesní a manažerský růst

Koncept Development Academy nabízí široké portfolio půldenních i celodenních kurzů se špičkovými externími lektory.

Součástí KPMG Business School je také rozvojový program pro nominované seniory a supervizory a program manažerského rozvoje.

Klíčovým aspektem rozvojových programů je důraz na možnost rozvíjet doporučené kompetence svou aktivní účastí na zajímavých a náročných projektech s možností okamžité a pravidelné zpětné vazby ze strany zkušenějších kolegů.

Vedle kurzů zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních dovedností nabízíme našim zaměstnancům účast na lekcích anglického či německého jazyka v rámci Language Academy v pravidelných i intenzivních letních kurzech.

Znalost MS Office si mohou kolegové vylepšit na interních kurzech Excelu, Wordu a PowerPointu, které jsou součástí nabídky IT Academy.

Rozmanitost (k 30.9.2017)

 • Na pozicích partnerů bylo zastoupeno 12,5 % žen a 87,5 % mužů.
 • V řídícím orgánu společnosti – Řídícím výboru (Management Committee) – byl poměr žen a mužů 16,66 % k 83,33 %.
 • Mezi partnery byli tři pracovníci ze zahraničí a v Řídícím výboru (Management Committee) byl jeden.
Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY17
Oddělení Ženy Muži Celkem
Audit 226 149 375
Daňové poradenství (Tax) 173 48 221
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 75 10 85
Management Consulting 45 102 147
Deals 17 25 42
Risk Consulting 50 38 88
KPMG Legal 17 12 29
Infrastruktura (neklientská oddělení) 103 59 162
Celkem 706 443 1 149
Celkový počet zaměstnanců podle pozice FY17
Pozice Ženy Muži Celkem
Partner 20 23
Director 17 20
Senior Manager 17 35 52
Manager 30 51 81
Specialist, Supervisor 367 190 557
Assistant 286 130 416
Celkem 706 443 1 149
Celkový počet zaměstnanců podle regionů FY17
Oddělení Praha Brno Ostrava České Budějovice Celkem
Ž M Ž M Ž M Ž M  
Audit 154 116 45 27 26   375
Daňové poradenství (Tax) 148 40 21     221
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 44       26 85
Management Consulting 45 99            3          147
Deals 17 25             42
Risk Consulting 50 38             88
KPMG Legal 17 12             29
Infrastruktura (neklientská oddělení) 103 58           162
Celkem 578 396 71 38 30 7 27 2 1 149

GPS (Global People Survey)

Pravidelně pořádáme globální průzkum názorů zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí a jak ji hodnotí.

 • Komplexní dotazník ve fiskálním roce 2017 vyplnilo 77 % pracovníků.
 • Jejich odpovědi potvrdily vysokou míru spokojenosti v naprosté většině měřených faktorů, 71 % otázek bylo hodnoceno pozitivněji než v předchozím roce.
 • V indexu angažovanosti zaměstnanců jsme dosáhli 68 %.

Nejlépe hodnocené oblasti:

 • Společenská odpovědnost: KPMG se chová jako zodpovědná firma (92 %).
 • Při práci mohu efektivně využívat své schopnosti a dovednosti (91 %).
 • Mí kolegové naplno využívají svou expertizu pro doručení výstupů klientům (91 %).

Největšího zlepšení jsme dosáhli v těchto oblastech:

 • Řízení výkonu: Jsem spokojen s kvalitou rozhovorů s mým přímým nadřízeným (+4 % oproti 2014).
 • Odměna a uznání: Lidé, s kterými pracuji, umí ocenit mou dobrou práci (+2 %).
 • Řízení výkonu: Mí kolegové mi poskytují pravidelnou zpětnou vazbu, která mi pomáhá zlepšovat můj výkon (+2 %).

Průběžně pracujeme na udržení stávající míry spokojenosti a zlepšování vybraných faktorů. Zejména se to týká oblasti komunikace a předávání informací o tom, jak pracujeme se zpětnou vazbou od našich klientů.

Podle standardních postupů mohou lidé podat stížnost v případě, že nesouhlasí s jakýmkoli postupem, opatřením či jednáním. Ve firmě máme také schránku na anonymní stížnosti.

Šance pro absolventy

Každoročně se o práci u nás hlásí okolo 2 500 studentů a absolventů vysokých škol, z nichž nabíráme každý rok přes 150 napříč našimi divizemi a pobočkami.

Nabíráme jak studenty, tak absolventy vysokých škol a nabízíme pracovní poměr na plný úvazek nebo stáž na zkrácený úvazek. Pracovní poměr na plný úvazek je vhodný jak pro čerstvé absolventy vysoké školy, tak pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Stáže jsou vhodné pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Práce na stáži je stejná jako práce na pracovní poměr na plný úvazek, jen má student kratší úvazek, aby mohl sladit práci se studiem.

Výhodou je u kandidátů ekonomické zaměření, důležitým předpokladem je znalost anglického jazyka, analytické a logické myšlení, motivace, týmová spolupráce a ochota učit se novým věcem.

Zájemci musí projít on-line výkonnostními testy, předvést svoji úroveň angličtiny, zúčastní se interaktivní části výběrového řízení sestávající ze skupinových modelových a individuálních úloh a následně pohovorem.

Úspěšní uchazeči nastupují převážně na pozice analytiků nebo konzultantů v auditu, daňovém poradenství, v právním oddělení nebo poradenských službách. Naši odborníci vyučují či přednášejí na vysokých školách, jako je například Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Univerzita Karlova v Praze, v rámci předmětů spojených s jejich odborností.

Benefity

Zaměstnancům poskytujeme širokou nabídku výhod v systému takzvané kafeterie volitelných benefitů. Nárok na kafeterii mají všichni zaměstnanci s výjimkou partnerů. Neděláme rozdíly podle typu úvazku. Pracovníkům, kteří využívají kratší pracovní dobu, pouze proporčně krátíme nárok. Nabídka zahrnuje asi 10 tisíc možností, mezi něž patří např. stravenky, vzdělávací kurzy, množství aktivit z oblasti cestování, kultury, sportu, wellness a zdravotní péče, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění a podobně.

Zaměstnanci dále mohou:

 • využít výhodný program skupinového životního a úrazového pojištění,
 • čerpat přesčasy formou plně hrazeného náhradního volna nebo si je nechat proplatit v rámci přesčasové politiky,
 • využívat delší dovolenou,
 • čerpat rozpočet, který má každé oddělení přidělený na nejrůznější týmové akce,
 • v rámci tzv. programu mobility vyjet na krátkodobé (do 1 roku) nebo dlouhodobé stáže (do 3–5 let),
 • získat plně hrazené členství v odborných organizacích a komorách,
 • využívat širokou nabídku vzdělávání a rozvoje – profesní certifikace a programy, studijní volno, jazykové kurzy, školení v oblasti interpersonálních kompetencí nebo školení na technické a počítačové dovednosti,
 • využít až 5 dnů dorovnání plné výše mzdy v případě nemoci a řadu zdravotních benefitů v programu Zdravá firma,
 • účastnit se různých firemních sportovních a společenských akcí,
 • nabídnout si občerstvení v kuchyňkách a zvýhodněné stravování v hotelu Hilton,
 • získat zvýhodněné ceny služeb a zboží v některých zařízeních,
 • disponovat notebookem a připojením na internet, mobilním telefonem či automobilem a garážovým parkováním.

Novopečeným tatínkům poskytujeme jednodenní placené volno.

Zaměstnanci se zdravotním postižením či znevýhodněním mohou navíc čerpat benefity na zdravotní lékařskou péči, lázeňský pobyt či zdravotní pomůcky.

Zdravá firma

Máme za cíl vzbudit u zaměstnanců zájem o své zdraví a vyvolat v nich pocit zodpovědnosti. Nechceme být zaměstnavatelem, kde lidé vydělávají peníze na úkor svého zdraví. Chceme zaměstnancům kompenzovat náročnost práce poskytováním péče. Spolupracujeme s partnery OZP pojišťovna, Santé atd.

Věnujeme se čtyřem oblastem:

 • pracovní prostředí,
 • psychosociální podmínky práce,
 • zdraví jednotlivce,
 • firma součástí širší komunity.

Realizované aktivity:

 • kurzy jógy na pracovišti,
 • kurzy pilates na pracovišti,
 • vyšetření dermatoskopem,
 • prevence srdečních onemocnění – ABI měření,
 • vyšetření z kapky krve přístrojem Accutrend,
 • vyšetření zrakových funkcí pomocí refraktometru,
 • dentální hygiena – edukace,
 • měření tlaku, tuku v těle a BMI pomocí přístroje Omron,
 • In-Body měření celkového množství tuku, svalů a vody v těle,
 • kurz první pomoci,
 • Táta na roztrhání,
 • AED trénink obsluhy přístroje,
 • kurz první pomoci,
 • očkování proti chřipce,
 • Den zdraví s OZP,
 • miniseminář „Zdravou stravou k vitalitě“,
 • miniseminář „Techniky odbourání stresu a pozitivní myšlení“,
 • masáže klasické a akupresurní,
 • ovoce auditorům na zakázky,
 • seminář na téma problémů s kouřením,
 • seminář na téma nelátkových závislostí a závislosti na informačních technologiích,
 • přednáška na téma rakovina prsu s neziskovou organizací Mamma HELP,
 • seminář kariéra vs. reprodukce,
 • Měsíc s Rekoly.

O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti (CSR)

Zaměstnancům nabízíme možnosti rozvoje i prostřednictvím CSR aktivit, zároveň je motivujeme k osobní angažovanosti a dobrovolnické činnosti i ve volném čase. Prostřednictvím CSR aktivit se snažíme vylepšovat také pracovní prostředí.

Cesta k udržitelnosti

Provázíme neziskové organizace a sociální podniky na cestě k udržitelnosti. Pomocí našich znalostí pomáháme zefektivňovat jejich fungování.

Do programu se naši zaměstnanci zapojují jednak jako školitelé bezplatných kurzů, jednak jako mentoři v jednotlivých organizacích a zároveň při vybírání neziskovky, která se stane naším partnerem pro následující finanční rok.

Naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst a nezisková organizace tak získá odbornou pomoc.

Program je součástí vzdělávání zaměstnanců v KPMG a je úzce spjat s rozvojem a hodnocením pracovního výkonu.

Více

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci neziskovkám a komunitě, v níž působíme.

Neziskovky

Pomohli jsme v 17 neziskovkách během finančního roku 2015, během finančního roku 2016 v 11 organizacích a ve finančním roce 2017 v 15 organizacích napříč Českou republikou.

Zaměstnanci

Během fiskálního roku 2013 se do této formy pomoci zapojilo 223 našich zaměstnanců, 199 v roce 2014, 263 v roce 2015, fiskální rok 2016 čítal 280 dobrovolníků a v roce 2017 to bylo 367 dobrovolníků.

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme angažovanost našich zaměstnanců. Každý rok mohou přihlásit neziskovku, v níž sami dobrovolně pomáhají nebo k ní mají jakýkoliv vztah, do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun.

Věnované peníze (Kč)
Počet neziskových organizací

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je.

Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Během fiskálního roku 2016 jsme spustili interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. Pomocí aplikace mezi sebou naši zaměstnanci vybrali během fiskálního roku 2016 v 8 sbírkách 390 060 Kč a během FY 2017 v 7 sbírkách 390 760 Kč.

Den pro život

Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v našich prostorách.

Všeobecná fakultní nemocnice k nám jezdí třikrát do roka. Od října 2016 spolupracujeme i s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev.

Každý rok se nám tak podaří darovat více než 44 litrů krve.

Sportem pro dobrou věc

Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme benefičních sportovních utkání.

Zapojili jsme se do Sue Ryder Cupu, Liga Cupu nebo závodů dračích lodí Modrého hrocha.

Neziskové kino

Přímo v budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru.

Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit činnost neziskových organizací.

2014

Ve finančním roce 2014 se uskutečnilo 8 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 138 zaměstnanců a jejich blízkých, které v našem kině také vítáme.

2015

Ve finančním roce 2015 se uskutečnilo 5 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 155 zaměstnanců a jejich blízkých.

2016

Ve finančním roce 2016 se uskutečnilo 6 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 105 zaměstnanců a jejich blízkých.

2017

Ve finančním roce 2017 se uskutečnila 2 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců a jejich blízkých.

Odpovědně od začátku kariéry v KPMG

Každý nový zaměstnanec musí projít úvodním školením o fungování a pravidlech v KPMG. Povinnou součástí i je oblast CSR. Noví kolegové a kolegyně se seznámí se strategií společenské odpovědnosti a s možnostmi, jak se zapojit.

Snažíme se zpestřit i pobyt nováčků na týdenním kurzu mimo kancelář. Pod patronací sdružení ARA ART a pomocí techniky divadlo utlačovaných měli naši nováčci možnost prožít příběh Nasti, která odejde z Krymu ještě před ruskou okupací na stipendijní pobyt do ČR a interaktivně se zapojit do řešení její situace.

Navázali jsme tak na velmi podařený koncert kapely Allstar Refjúdží Band, jejímž posláním je otevírat skrze uměleckou produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnost řešení sociálních problémů.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení, které již nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, které jej následně poskytnou potřebným. Během fiskálního roku 2017 jsme takto předali Armádě spásy, Nadaci Veronica, společnosti Podané ruce a organizaci Nadání a dovednosti přes 150 kg oblečení.

Snídaně od neziskovek

Každý týden si mohou naši zaměstnanci koupit snídani a svačinu od sociálního podniku, během roku jsme spolupracovali s chráněnou pekárnou Letohrádek Vendula, kavárnou Dismas nebo pekárnou Fresh.

Snažíme se tak kolegům ukazovat možnosti nakupování s ohledem na společenskou přínosnost.

Ironing Ladies

Naši zaměstnanci si mohou nechat na zakázku prát a žehlit své oblečení sociální firmou Ironing Ladies, která dává příležitost ženám se znevýhodněním na trhu práce.

Firma si pro zakázky jezdí přímo do naší kanceláře a stejně tak doručuje i vyžehlené oblečení.