Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

V rámci veškerých aktivit věnujeme velkou pozornost společenské odpovědnosti. Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele. V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele. Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.

Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti. Vedle definovaných postupů pro výběrová řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.

Více než 80 % našich nákupů realizujeme u tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Sledujeme naši uhlíkovou stopu

Naši uhlíkovou stopu v pravidelných intervalech monitorujeme a průběžně se snažíme snižovat dopady našeho podnikání na životní prostředí.

Od roku 2010 jsme členy globální iniciativy KPMG, tzv. Globální zelené iniciativy (Global Green Initiative), která si dala za cíl do roku 2015 snížit uhlíkovou stopu členských firem o 15 %. Cíl se nám podařilo překonat, globálně jsme snížili uhlíkovou stopu o 16,6 % na zaměstnance.

Pro období 2016 až 2020 se vyvinula ve strategii Globální reakce na klimatické změny (Global Climate Response), která si dala za cíl snížit uhlíkovou stopu členských firem o 10 % na zaměstnance.

2010 2015

Mezi lety 2010 a 2015 se nám podařilo celkově snížit uhlíkovou stopu o 28,7 % na zaměstnance KPMG Česká republika.

2015 2016

Mezi lety 2015 a 2016 se bohužel naše uhlíková stopa zvýšila o 1 % na zaměstnance. Nárůst je způsoben růstem firmy a větším množstvím zakázek v zahraničí, za kterými musíme cestovat.

Mezi oblasti, které je s ohledem na povahu našeho podnikání důležité sledovat, patří hlavně odpad (spotřeba papíru) a služební cesty, jejichž indikátory jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Služební cesty autem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)
  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Benzín
Vozidla vlastněná KPMG 45 600 25 297 32 185 26 186 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 9 002 5 082 6 156 5 024
Vozidla v pronájmu 24 400 35 446 31 487 46 660 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 4 817 7 120 6 022 8 951
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 307 900 295 277 298 691 268 257 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 60 783 59 315 57 128 51 462
Služební cesty autem (benzín) celkem 377 900 356 020 362 363 341 103         74 601 71 517 69 306 65 437
Nafta
Vozidla vlastněná KPMG 729 500 529 519 531 068 461 407 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 132 331 93 831 96 824 84 470
Vozidla v pronájmu 193 100 176 784 197 249 172 876 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 35 028 31 326 35 962 31 648
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 327 500 316 872 304 872 295 229 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 59 409 56 150 55 584 54 048
Služební cesty autem (nafta) celkem 1 250 100 1 022 175 1 033 189 929 512         226 768 181 306 188 371 170 166
Služební cesty autem celkem 1 628 000 1 379 195 1 395 552 1 270 615         301 369 252 824 257 677 235 602

Služební cesty letadlem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)
  Nalétané kilometry Emisní faktor Emise
  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Krátké lety
(Lety kratší než 500 km)
Všechny třídy 170 108 200 965 61 428 197 267 0,172276 0,155040 0,157570 0,278670 29 387 31 157 9 679 54 972
Ekonomická třída 924 665 912 894 925 548 930 341 0,096984 0,083730 0,087950 0,165080 89 678 76 437 81 402 153 581
Středně dlouhé lety
(Lety mezi 500-1 600 km)
Business třída 23 335 28 555 3 866 29 100 0,145465 0,125600 0,131950 0,247610 3 394 3 587 510 7 205
Třída neznámá         0,101768 0,087900 0,089740 0,168440       0
Ekonomická třída 765 293 761 142 767 363 1 150 848 0,087437 0,079600 0,080240 0,146780 66 915 60 587 61 573 168 922
Dlouhé lety
(Lety delší než 1 600 km)
Ekonomická třída Premium 18 619 18 264 22 109 89 700 0,139903 0,127350 0,128400 0,234840 2 605 2 326 2 839 21 065
Business třída 221 589 385 834 445 736 545 391 0,253584 0,230820 0,232710 0,425650 56 191 89 058 103 727 232 146
První třída         0,349769 0,318370 0,320980          
Třída neznámá         0,119783 0,111160 0,104770          
Služební cesty letadlem celkem 2 123 609 2  307 653 2 226 050 2 942 647         248 171 263 152 259 731 637 891

Služební cesty vlakem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (mg/rok)
  Najeté kilometry Emisní faktor Emise
  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Služební cesty vlakem 155 667 133 021 93 222 203 108 0,0276 0,0276 0,0276 0,0121 4 296 3 671 2 573 2 466

Spotřeba papíru

Počet zakoupených listů
  Počet zakoupených listů
  2013 2014 2015 2016
Klasický papír 4 533 000 4 289 500 4 520 250 3 960 850
Hlavičkový papír 113 554 107 877 113 680 118 000
Celková spotřeba papíru 4 646 554 4 397 377 4 632 930 4 078 850

ISO 14001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

Zelená firma

Zapojili jsme se do projektu Zelená firma společnosti REMA Systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií. Během fiskálního roku 2016 se nám podařilo ekologicky zlikvidovat 105,15 kg a během roku 2017 pak 123,65 kg drobného elektroodpadu.

Edukativní kampaně pro zaměstnance

Zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců.