Plán K

Náš plán
k udržitelnému
podnikání

Zpráva o odpovědném podnikání KPMG Česká republika za finanční rok 2017

Strategie
odpovědného
podnikání KPMG

Pomáháme tím,
co umíme

Etika a transparentnost

Péče
o zaměstnance

Odpovědné
fungování

Radek Halíček
Radek Halíček
řídící partner
KPMG Česká republika

Úvodní slovo

Zpráva o udržitelnosti je ideální příležitost získat odstup od každodenních otázek a výzev, které člověku podnikání přináší. Ostatně, právě hlubší a širší pohled na roli firem ve společnosti je smyslem celého konceptu, kterému od 2. poloviny 20. století říkáme CSR.

Celé úvodní slovo
Další odkazy

O KPMG

O této zprávě

Získaná ocenění

Top odpovědná firma